Cách tiếp cập của Fordeer

Chúng tôi tin rằng sự ưu việt của công nghệ là động cơ khiến mọi thứ hoạt động. Nhóm của chúng tôi có thể đưa các trang web, ứng dụng và tích hợp phức tạp ra bên ngoài bằng các công cụ tích hợp, giải pháp tinh vi và những ý tưởng mới mẻ.

TECHNOLOGY

Web & Ứng Dụng Web

Chúng tôi tận dụng các công cụ hiện có tốt nhất để tạo ra các giải pháp tiên tiến đáp ứng các các yêu cầu riêng biệt của bạn. Chúng tôi cũng làm việc với bạn để duy trì và lặp lại theo thời gian, để có giải pháp phát triển theo nhu cầu của bạn và thích ứng với các công nghệ mới nổi.

TECHNOLOGY

Quản trị nội dung

CMS của bạn sẽ phù hợp với bạn, giúp bạn quản lý và tạo nội dung mới đáp ứng các mục tiêu chiến lược của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Từ kiến trúc nội dung đến chức năng nền tảng, chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp, sau đó định cấu hình quy trình xuất bản của bạn để mở rộng quy mô để phát triển.

TECHNOLOGY

API's và giải pháp tích hợp

Tận dụng tối đa xu hướng của ngành đối với microservices và API first architecture. Chúng tôi có thể giúp bạn khai thác sức mạnh của các công cụ tích hợp tốt nhất và tạo ra các giải pháp tùy chỉnh sẽ cải thiện hệ thống và hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn. Chúng tôi có thể tích hợp mọi nền tảng, mọi dịch vụ.

Các giải pháp công nghệ khác

CỐ VẤN CÔNG NGHỆ

Công nghệ là phương tiện đưa bạn đến nơi bạn muốn - nếu bạn có thể điều hướng đến đó. Chúng tôi có thể chuẩn bị một lộ trình giúp bạn xác định và triển khai các giải pháp công nghệ theo cách đáp ứng nhu cầu của bạn.

GIẢI PHÁP CHO BIG DATA

Fordeer cung cấp giải pháp công nghệ đảm bảo khả năng truy cập và bao gồm trang web lớn. Truy cập nhanh, đầy đủ nội dung là điều kiện vô cùng quan trọng để khách hàng có được trải nghiệm thoải mái nhất, từ đó sẽ tăng cường khả năng mua hàng của bạn. Cải thiện khả năng truy cập web là ưu tiên hàng đầu trong các dự án của chúng tôi..

CRAFTCMS

Craft là một CMS linh hoạt, thân thiện với người dùng để tạo trải nghiệm kỹ thuật số tùy chỉnh trên web và hơn thế nữa, và chúng tôi đóng vai trò tích cực với tư cách là nhà lãnh đạo tư tưởng trong cộng đồng CraftCms. Chúng tôi mang chuyên môn đã được kiểm chứng của mình vào từng dự án.

Giải pháp đa ngôn ngữ

Tiếp cận đối tượng đa ngôn ngữ là điều phức tạp nhưng cần thiết trong nền kinh tế ngày càng toàn cầu hóa. Chúng tôi sử dụng các phương pháp mới nhất trong ngành để xây dựng các giải pháp đa ngôn ngữ cung cấp khả năng tiếp cận, chức năng và mức độ tương tác cho khách hàng của bạn trên khắp các nền văn hóa.

CLOUD & DEVOPS

Đối với các ngành công nghiệp bảo mật cao, các giải pháp dựa trên đám mây yêu cầu triển khai và tích hợp liên quan nhiều hơn. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm đối tác công nghệ phù hợp và làm việc với họ để định cấu hình cơ sở hạ tầng đám mây an toàn đáp ứng nhu cầu phức tạp của bạn.

Xây dựng TOOLS theo yêu cầu

Trải nghiệm được cá nhân hóa có thể cải thiện và nâng cao các tương tác của khách hàng. Chúng tôi giúp bạn chọn (hoặc xây dựng) các công cụ giúp bạn thu hút và tương tác với khách hàng để xây dựng các mối quan hệ lâu dài và chất lượng.