Cách tiếp cận

Với kinh nghiệm và nền tảng kỹ thuật chuyên môn cao, chúng tôi thực hiện các thiết kế có mục đích rõ ràng, đẹp và chuyên nghiệp. Fordeer xây dựng dựa trên những thiết kế đó để tạo ra những trải nghiệm thương hiệu hấp dẫn tạo nên mối quan hệ lâu dài với khách hàng và mở rộng thương hiệu.

DESIGN

Thiết kế giao diện & trải nghiệm người dùng

Trước khi chọn một màu hoặc phông chữ, chúng tôi phát triển sự hiểu biết sâu sắc về tính cách, hành trình và tương tác của người dùng với thương hiệu của bạn, để tạo ra các thiết kế hữu ích, khả dụng và trực quan. Một thiết kế tối ưu không chỉ là trông bắt mắt (mặc dù Fordeer đảm bảo chắc chắn sẽ rất bắt mắt :). )

DESIGN

Thiết Kế Hệ Thống

Để đảm bảo sự tin cậy, rõ ràng và khả năng bảo trì tốt, hệ thống được thiết kế có tổ chức các tài nguyên một cách trực quan và linh hoạt với các thành phần giao diện sẽ làm cho thương hiệu của bạn trở nên độc đáo. Nhóm của chúng tôi đề xuất và triển khai các hệ thống thiết kế dựa trên thành phần cho bất kỳ tổ chức quy mô nào.

DESIGN

Thiết kế nhận diện thương hiệu

Thương hiệu của bạn có sức mạnh như nhau ở mọi điểm tiếp xúc không? Chúng tôi giúp xây dựng bản sắc thương hiệu của bạn trong thế giới kỹ thuật số, cũng như các hướng dẫn và công cụ bạn cần để tạo sự hiện diện nhất quán, mạnh mẽ và dễ tiếp cận.

DESIGN

Tư Duy Thiết Kế (Design Thinking)

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với thiết kế là lấy người dùng làm trung tâm, thiết kế nâng cấp và thay đổi lặp đi lặp lại và có tính linh hoạt cao, nhằm mang đến một cái nhìn mới mẻ với hướng đến sự đổi mới. Hãy mang lại cho chúng tôi thách thức của bạn và chúng tôi sẽ vượt lên bằng kiến thức chuyên môn, tư duy chiến lược và các giải pháp sáng tạo.

Các giải pháp thiết kế khác

RAPID PROTOTYPING

Once strategy is established, we have the ability to move quickly to prototyping so you can see key functionality in action. This allows us to move forward quickly, in the best possible direction for your solution

TỔ CHỨC DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN

Nội dung chỉ hiệu quả nếu người dùng có thể tìm thấy nó. Thông qua nghiên cứu và thử nghiệm, chúng tôi phát triển kiến trúc điều hướng và thông tin cho phép người dùng của bạn dễ dàng tìm kiếm và tìm thấy thông tin họ cần.

EXPERIENTIAL DESIGN

We apply our knowledge of design and strategy to weave digital solutions into physical spaces for signage, wayfinding, exhibits, and educational, engaging onsite experiences for museums, conferences, expos, and workplaces.

DESIGN SPRINTS

Sprints help us solve design challenges in a short span of time. We gain critical knowledge, produce ideas, make decisions, and conduct testing, for a process that delivers solutions with less lag time and risk.