Tuyển dụng

Hãy tham gia cùng chúng tôi để cùng tạo ra các sản phẩm tuyệt vời.
Xem các vị trí đang tuyển

Bạn có thể làm việc với Fordeer từ khắp nơi trên thế giới
Chúng tôi luôn tìm kiếm những chuyên gia giúp nhóm của chúng tôi mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn và có mục đích hơn.

FULLTIME
HANOI

Craft Cms Back-end Engineer

We’re looking for a full-time CraftCMS Back-end Engineer to join our team! You have fierce technical skills, can move agilely between projects, spark successful collaboration, and believe learning never stops. You’re committed to quality coding, appreciate and practice communicating with clarity and have a passion for open source projects.
Xem & ứng tuyển

Các thành viên trong nhóm Fordeer sẽ được hưởng mức lương cạnh tranh và phúc lợi hậu hĩnh

Competitive paid time-off plus 10 holidays and your birthday
Flexibility to work from anywhere
Health, dental, and vision insurance
401K plan with company match
Professional growth allowance
Team outings and yearly team summits